Horts urbans


Si vols iniciar-te en el món dels horts escolars o urbans, pots posar-te en contacte amb nosaltres.  

Partint de l'especialització i experiència del nostre equip, prestem un servei d'assessorament a centres educatius, comunitats de veïns, entitats i fins i tot a particulars, en la qual formem a les persones interessades en els coneixements bàsics i en la gestió d'horts urbans i escolars. 

Entre els nostres serveis, i sobre la base de les necessitats i interessos de cada cas, oferim:

 • Estudi de l'espai i recomanació dels sistemes més adequats (taules de plantació, horts verticals, etc.)

 • Proveïm formació sobre els cultius més apropiats segons el cas, l'època de plantació, consells i les cures bàsiques.

 • Formem en les mesures per a fomentar la biodiversitat en l'hort. 

 • Realitzem tallers de compostatge per a l'hort, una excel·lent mesura d'utilitzar les restes de matèria orgànica per a nodrir les nostres plantes.

 • Duem a terme un seguiment del projecte.


Per si encara tens dubtes, a continuació, indiquem alguns dels beneficis de disposar d'un hort urbà a la teua casa o centre educatiu:


 • Proporciona aliments sans i nutritius.

 • És una activitat relaxant i saludable.

 • És una manera de valorar el medi ambient i la naturalesa, posant-nos en una major connexió amb ella.

 • És una activitat molt adequada per a tothom, inclosos xiquets i majors.

 • Sensibilitza davant els processos productius i la qualitat de les fruites i hortalisses que comprem, tenint encara més en compte no sols el seu sabor i qualitat, sinó també els seus mètodes de producció, valorant més els cultius ecològics.

 • Es converteixen en xicotets pulmons, que purifiquen l'aire, i en una eina per a fomentar la biodiversitat.