Foment dels Objectius de desenvolupament sostenible(ODS)


Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, sovint coneguts com ODS, són metes plantejades per a aconseguir un futur sostenible per a tots i incorporen els desafiaments globals als quals ens enfrontem dia a dia, com són la pobresa, la desigualtat, el clima i la degradació ambiental. En altres paraules, els ODS són una llista de tasques pendents per a un planeta sostenible; un full de ruta clar per a un futur millor.


Aquests es constitueixen com 17 pilars fonamentals que garanteixen la sostenibilitat de la interacció de l'ésser humà amb el seu entorn.

ODS

Millorar el nostre impacte mediambiental no depén exclusivament de polítiques governamentals, tots podem ser el motor del canvi amb accions diàries 

Servicis proporcionats​


<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/plant" title="plant icons">Plant icons created by phatplus - Flaticon</a>

Anàlisis d'alineació de normativa amb els ODS

Realitzem serveis d'anàlisis del grau de compliment de la normativa pública o empresarial amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/spread" title="spread icons">Spread icons created by Freepik - Flaticon</a>

Organització d'activitats de divulgació i transferència 

Organitzem diversitat d'accions de conscienciació, formació i transferència del coneixement per a incrementar la sostenibilitat ambiental. 

<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/ratio" title="ratio icons">Ratio icons created by Freepik - Flaticon</a>

Desenvolupament, recopilació i interpretació d'indicadors 

Analitzem i desenvolupem KPI basats en variables qualitatives i quantitatives per a avaluar el grau de millora i l'evolució de les accions escomeses. A aquest efecte, dissenyem eines de software que possibiliten la recopilació i interpretació de la mostra estadística recopilada.