Associa't 


Ser part de la nostra Associació significa fer costat a una organització oberta, pròxima i transparent que treballa amb i per al medi rural valencià a través d'activitats formatives, d'innovació i de voluntariat i, per tant, contribueix al canvi cap a un món més just, equitatiu i sostenible.


Si vols acompanyar-nos en el camí, com a soci/sòcia podràs gaudir dels següents avantatges:


Revista Horta Nostra

Se li remetran les nostres publicacions quadrimestralment 

Descomptes en tallers i activitats


Àrea exclusiva de socis/es 

Amb accés a publicacions, planificació d'activitats i grups de difusió de WhatsApp  

Accés a grups de treball i seminaris exclusius 

 Possibilitat d'integració en grups de treball i sessions divulgatives de diferents temàtiques